V Sesja Rady Gminy Dziadkowice

29 marca 2011 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kątach odbyła się V sesja Rady Gminy Dziadkowice.
Do najważniejszych punktów Sesji należały kwestie finansowe, m.in.:

  1. zmiany w budżecie Gminy w 2011 r.
  2. zmiany dotyczące prognozy długu i spłaty zobowiązań na lata 2011 – 2023
  3. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok
  4. wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2012 r.
Ponadto przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2010 rok.