Logo Dziadkowice Gmina

Darmowa pomoc prawna

   Na terenie powiatu siemiatyckiego działają dwa punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

     Punkt w Siemiatyczach mieści się przy ul. Kościuszki 88 i jest czynny w:

    - poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00,

    - wtorki w godz. 8.00 – 12.00,

    - środy w godz. 11.30 – 15.30,

    - czwartki w godz. 10.00 – 14.00,

    - piątki w godz. 10.00 – 14.00.

 

     Punkt w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 czynny jest w:

    - w poniedziałki w godz. 10.00 – 14.00,

    - wtorki w godz. 12.00 – 16.00,

    - środy w godz. 10.00 – 14.00,

    - czwartki w godz. 8.00 – 12.00,

    - piątki w godz. 8.00 – 12.00.

 

    Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

    - poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,

    - o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

    - o sposobie rozwiązania jej problemu prawnego,

    - udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w toczących się postępowaniach sądowo – administracyjnych,

    - sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

 

    Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

    - podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

    - z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

    - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

    Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

    - której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia , 

    - która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

    - która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ,

    - która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego,

    - która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

 

  DARMOWA POMOC PRAWNA - MATERIAŁY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów:
pon. w godz. 10:00 - 14:00

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 6565 900
fax. 85 6565 904
e-mail: ugdziadkowice@post.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.