Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

  • Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Świętej Trójcy w Dziadkowicach z dzwonnicą i plebanią.
  • Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Osmoli.
  • Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie.
  • Cerkiew Prawosławna, filialna, cmentarna, p.w. Św. Michała w Żurobicach.
  • Zespół dworski w Dołubowie z dworem i parkiem krajobrazowym.
  • Kaplica cmentarna rzymskokatolicka w Dziadkowicach.
  • Nagrobek Wiktorii i Ludwika Pieńkowskich na dawnym cmentarzu rzymskokatolickim w Dołubowie.
  • Do dóbr kultury, które nie są wpisane do rejestru zabytków należy ponadto zaliczyć kapliczki, krzyże przydrożne oraz kurhany.

Atrakcje przyrodnicze:

Duży udział kompleksów leśnych (1/3 powierzchni gminy) z przewagą lasów iglastych zapewniają dobry oraz zdrowy wypoczynek przez cały rok. W lasach tych spotkać można rzadkie już gdzie indziej zwierzęta: