Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach
Kąty 22
17-306 Dziadkowice

Tel. (85)657-10-22
e-mail: biblioteka@dziadkowice.pl

Kierownik Biblioteki: Wioletta Stachowiak

Godziny otwarcia:
- wtorek, czwartek:. 800 - 1600
- środa, piątek: 1000 - 1800
- sobota: 800 - 1600

Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach jest gminną instytucją kultury.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • popularyzacja książek i czytelnictwa,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym, organizowanie obsługi bibliotecznej pacjentów w szpitalu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  • doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.
  • Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

W chwili obecnej stan księgozbioru wynosi ponad 12 tys. woluminów. Biblioteka prenumeruje także 9 tytułów czasopism bieżących.

Historia Biblioteki: Za datę powstania biblioteki w Dziadkowicach przyjmuje się rok 1953. Z zapisków pierwszej bibliotekarki Pani Wandy Wołącewicz wynika, że pierwsze pomieszczenie przeznaczone na bibliotekę było w skromnym, drewnianym budynku. Biblioteka jeszcze kilkukrotnie zmieniała lokal. Były prowadzone również punkty biblioteczne. W 1985 roku biblioteka został wpisana do rejestru placówek upowszechniania kultury.
Z posiadanej dokumentacji wynika, że w bibliotece kolejno pracowali:

Wanda Wołącewicz (1953-1662)
Stanisław Niedbało (1962-1966)
Barbara Osiejuk (1966-1968)
Helena Klimiuk (1968-1970)
Aniela Okuniewska (1070-1987)
Anna Boczko (1987-1988)
Alicja Lewicka (1988-1992)
Wioletta Stachowiak (od 1992)

Statut Biblioteki