Nr pokoju Stanowisko Telefon bezpośredni Linia wewnetrzna
8 SEKRETARIAT
Anna Migowska
(085)6565900 10 (085)
6571032
9 SEKRETARZ
Anna Wasilewska
(085)6565902 12
12 INSP. DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT
Jadwiga Barwińska
(085)6565903 13
12 INSP. DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Wanda Cwalina
(085)6565903 13
8 FAX (085)6565904 14
15 KSIĘGOWOŚĆ, SKARBNIK
Krystyna Piotrowska,
Ewa Ratyniak,
Alina Zaremba
(085)6565905 15
2 GOPS
Renata Cwalina -kierownik
Jolanta Jankowska
(085)6565906 16
KIEROWNIK USC
Regina Tołwińska
(085)6565907 17
KIEROWNIK GZOS
Ryszard Piotrowski
Jolanta Augustyniak
(085)6565908 18
13 INSP.DS. ORGANIZACYJNYCH
Krystyna Michnowska
(085)6565909 19
3 KIEROWNIK REFERATU ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Jan Borzym
PODINSP. DS. MIENIA KOMUNALNEGO
Katarzyna Żukowska
607050943 20