• Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego
  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • Statut Gminy Dziadkowice ,