Kąty 22
17-306 Dziadkowice
tel. (85) 6571022

Kierownik GOK- Zdzisław Kryński

Godziny pracy:
Wtorek 900 - 14 00
Środa 900 - 14 00
Czwartek 1500 - 21 00
Piątek 1500 - 21 00
Sobota 1500 - 21 00 lub 19 00 - 24 00

Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach jest gminną instytucją kultury. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się Kątach, a terenem działania jest obszar gminy Dziadkowice.

Podstawowym zadaniem Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb o aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej .

Ośrodek Kultury w szczególności:

  • prowadzi edukacje kulturalną i wychowanie przez sztukę,
  • prowadzi pracownie artystyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • tworzy i upowszechnia sceniczne programy artystyczne,
  • organizuje wystawy,
  • organizuje konkursy w różnych dziedzinach sztuki,
  • organizuje koncerty, przeglądy i festiwale,
  • tworzy warunki dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego,
  • gromadzi, dokumentuje, tworzy, ochrania i udostępnia dobra kultury,
  • prowadzi działalność oświatową.

Ośrodek Kultury w Dziadkowicach może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizacje celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej. Działalność gospodarcza Gminnego Ośrodka Kultury nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Statut GOK