Położenie Administracyjnie obszar gminy Dziadkowice wchodzi w skład powiatu siemiatyckiego, który zlokalizowany jest w południowej części województwa podlaskiego.

Gmina graniczy od wschodu z gminą Milejczyce, od południa z gminami Nurzec Stacja i Siemiatycze, od zachodu z gminą Grodzisk, zaś od północnego-wschodu z gminą Boćki.


Geograficznie gmina położona jest w obrębie Wysoczyzny Drohickiej wchodzącej w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej. Rozciąga się w dolinach rzek: Leśnej, Leszczki, Praczki. Zajmuje obszar 116 km2.


Walorem gminy jest dostępność komunikacyjna i stosunkowo niewielka odległość od dużych ośrodków miejskich: z Dziadkowic do Białegostoku jest 80 km, 180 km do Lublina i 160 km do Warszawy. Gmina jest dogodnie położona przy trasie nr 19 Rzeszów-Lublin-Białystok, w pasie przygranicznym, około 75 km od przejścia granicznego w Terespolu i około 40 km od przejścia w Połowcach.