Dane adresowe:
Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice
tel.: (85) 656 59 06
e-mail: gops_dziadkowice@op.pl
godziny pracy: poniedziałek-piatek od 7.45 do 15.45
kierownik: Renata Cwalina
pracownik socjalny: Jolanta Jankowska

 1. W zakresie zasiłków pieniężnych i pomocy w naturze:
  1. zasiłek stały,
  2. zasiłek okresowy,
  3. zasiłek celowy,
  4. zasiłek specjalny celowy,
  5. świadczenia rodzinne, w tym:
   • zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
   • świadczenie pielęgnacyjne,
   • zasiłek pielęgnacyjny,
  6. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  7. składki na ubezpieczenie społeczne,
  8. udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
  9. sprawienie pogrzebu
 2. W zakresie innych form pomocy:
  1. usługi opiekuńcze,
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  3. kompletowanie dokumentacji potrzebnej przy umieszczaniu osób w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy,
  4. poradnictwo specjalistyczne,
  5. współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

Niezbędne wnioski oraz formularze dostępne TUTAJ