Prace Rady Gminy Dziadkowice / Dokumenty Rady Gminy / Prace Rady VI kadencji / Sesja V Rady Gminy z dnia 29 marca 2011 roku


Sesja V Rady Gminy z dnia 29 marca 2011 roku
Uchwała Nr V/20/11
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 3, załącznik Nr 4, załącznik Nr 5

Uchwała Nr V/21/11
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2023.

załącznik Nr 1, załącznik Nr 2

Uchwała Nr V/22/11
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr V/23/11
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2010 rok.

załącznik Nr 1, załącznik Nr 2

Uchwała Nr V/24/11
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziadkowice funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012.