1. Adela Szabracka - Przewodnicząca
 2. Lucjan Tołwiński
 3. Grzegorz Bajena
 4. Antoni Glinko
 1. Przewodniczący
 2. Jerzy Paweł Kosiński - Zastępca Przewodniczącego
 3. Wincenty Jakubiak
 4. Antoni Glinko
 5. Teresa Wasilewska
 1. Walentyna Gołaszewska - Przewodnicząca
 2. Ewa Charyton- Yastpca Pryewodnicycej
 3. Wincenty Jakubiak
 4. Czesław Kiełkucki
 5. Adela Szabracka
 1. Krzysztof Żero - Przewodniczący
 2. Lucjan Tołwiński - Zastępca Przewodniczącego
 3. Mirosław Żukowski
 4. Grzegorz Bajena
 5. Janusz Mikołajczuk