Marian Skomorowski
Wójt Gminy Dziadkowice
W sprawie skarg i wniosków zaprasza w poniedziałki i piątki
w godz. 9.00 – 14.00
tel. (85) 6565900, (85) 6565901
wojt@dziadkowice.pl

Adam Cwalina
Przewodniczący Rady Gminy Dziadkowice
W sprawie skarg i wniosków zaprasza we wtorki w godz. 10.00 - 15.45
tel. (85) 6565900
rada@dziadkowice.pl

Anna Wasilewska
Sekretarz Gminy Dziadkowice
tel. (85) 6565902
sekretarz@dziadkowice.pl

Krystyna Piotrowska
Skarbnik Gminy
tel. (85) 6565905
skarbnik@dziadkowice.pl