Logo Dziadkowice Gmina

Sołectwa i Sołtysi

Sołectwo to jednostka pomocnicza urzędu gminy, która działa na podstawie statutu uchwalanego przez radę gminy. W statucie określona jest jego nazwa i obszar. Znajdują się również zasady i tryb wybierania organów sołectwa, którymi są rada sołecka i sołtys. Statut zawiera też zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

– zwoływanie zebrań wiejskich,
– zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
– wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
– reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
– pobieranie podatków i opłat lokalnych.

 

Na terenie Gminy Dziadkowice znajduje się 21 sołectw, w których funkcje sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

1. Brzeziny - Janina Niewiarowska
2. Dziadkowice - Tadeusz Bakunowicz
3. Dołubowo - Teresa Wasilewska
4. Hornowo - Marek Boguszewski
5. Hornowszczyzna - Lucjan Tołwiński
6. Jasienówka Mała - Ryszard Przywózki
7. Jasienówka Duża - Marek Brzeziński
8. Kąty - Mirosław Kosz
9. Korzeniówka - Jerzy Kosiński
10. Lipiny - Dariusz Żarski
11. Malewice - Sławomir Charyton
12. Malinowo - Grzegorz Zaremba
13. Osmola - Aleksander Olszewski
14. Smolugi - Jacek Osmólski
15. Smolugi Kolonia - Sławomir Karolczuk
16. Wojeniec - Zbigniew Piotrowski
17. Zaminowo - Katarzyna Żukowska
18. Zaporośl - Waldemar Małyszczuk
19. Zaręby - Józef Zaremba
20. Żuniewo - Eugeniusz Komar
21. Żurobice - Radosław Rękawek

 

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 65 69 310
fax. 85 65 69 314

e-mail: gmina@dziadkowice.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.