Logo Dziadkowice Gmina

Internet szerokopasmowy

Na terenie gminy Dziadkowice możliwy jest dostęp do darmowego internetu dzięki wybudowaniu 17 publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP). Aby móc skorzystać z darmowego internetu należy wybrać z listy dostępnych sieci nazwę HotSpot_NSSD.Po podłączeniu się do sieci należy się zarejestrować. Na podany przy rejestracji numer telefonu zostanie wysłany SMS z hasłem. Z uwagi na darmowy dostęp internet posiada kilka ograniczeń, m.in. czas trwania sesji oraz prędkość transmisji danych. Jednorazowa sesja trwa 45 min. po tym czasie użytkownik zostaje automatycznie rozłączony a kolejne połączenie możliwe będzie po upływie 15 minut. Z uwagi na wymogi UKE prędkość internetu ograniczona została do 1024kb/s. Darmowy internet dostępny jest w promieniu ok 200 metrów od nadajnika na zewnątrz budynków i nie jest przystosowany do użytku domowego, dlatego też możliwy jest brak zasięgu wewnątrz budynku nawet w pobliżu nadajnika.

 

Podstawowe informacje na temat całego projektu nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

 

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne. Projekt przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstanie na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec - Stacja, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Rudka. 

 

Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:

 • Budowa infrastruktury światłowodowej.

 • Dostawa, instalacja, uruchomienie światłowodowych urządzeń aktywnych.

 • Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).

 • Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.

Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 52 683 696,02 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono, iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów. Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.

Źródła finansowania:

 • Dofinansowanie EFRR i budżet państwa - 36 339 238,69 PLN

 • Wkład własny z budżetów gmin - 16 344 457,33 PLN

Okres realizacji:

 • prace przygotowawcze: I kw. 2010-III kw. 2014

 • prace inwestycyjne: IV kw. 2014-IV kw. 2015

 • zakończenie realizacji projektu: IV kw. 2015

Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.

Cele bezpośrednie:

 • Stworzenie warunków dostępu do Internetu szerokopasmowego poprzez budowę szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.

 • Poprawa warunków dostępu do Internetu poprzez utworzenie Publicznych Punktów dostępu do Internetu (bezpłatne korzystanie).

 • Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie w globalną sieć.

 • Aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy).

 • Podniesienie poziomu edukacji.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

 • Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 436 km (Wybudowano 483 km)

 • Ilość uruchomionych PIAP – 387 szt.

 • Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – PIAP – 387 szt.

 • Liczba wybudowanych aktywnych punktów dystrybucyjnych – 100 szt.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

 • Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu- 35 szt.

 • Liczba jednostek publicznych które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 13 szt.

 • Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) - 3 750 osób

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 65 69 310
fax. 85 65 69 314

e-mail: gmina@dziadkowice.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.