Logo Dziadkowice Gmina

Malewice

Malewice stanowiły osadę drobnoszlachecką. Pierwsze ślady jej istnienia pochodzą z początków XVI wieku. W 1528 roku mieszkało tu kilka rodzin rycerskich i byli oni w stanie wystawić i wyposażyć dwóch konnych jeźdźców na przegląd pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego[1].

            Tutejsza szlachta przyjęła nazwisko Malewski. Spis podatkowy z 1580 roku wspomina o Jeronimie Malewskim z cześniakami swemi, który uprawiał trzy włóki ziemi[2]. Zapewne ci rycerze wywodzili się z Malewa w dawnej ziemi wyszogrodzkiej skąd pochodzili Malewscy herbu Jastrzębiec[3].

            Niestety nie wiele danych pozostało o Malewskich z tej wsi, herbarze ich nie wspominają. Dziedziczyli tu również szlachcice, na przykład Kąccy. W ich genealogii zapisano między innymi Feliks Kątski, syn Jana, dziedzic Kąt i Malewic 1580 r. Synowie jego: Stanisław, Maciej, Jan i Mikołaj, dziedziczyli na tych dobrach 1598 r[4] i dalej: Marcin, z miecznika, chorąży mielnicki 1647 r., umarł 1650 r. Synowie jego: Marceli i Samuel. Samuel został po ojcu chorążym mielnickim 1650 roku i umarł w tymże roku. Marceli był w tymże czasie właścicielem Hornowa i Malewic[5].

            Część Malewic należała do możnych bogatszych szlachciców, takich jak Kąccy, pozostała stanowiła zaścianek szlacheckie. Wspomina o tym Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. W którym czytamy, że Malewice to wieś i folwark w gminie Siemiatycze (rok 1895). W części drobnoszlacheckiej mieszkali głównie Malewscy, ich dział zajmował 108 dziesięcin, natomiast część folwarczną posiadał ród Święckich  i liczył 84 dziesięciny. W Słowniku zapisano też ciekawą informację: Pod wsią 6 kurhanów[6].

            W 1921 roku we wsi i folwarku notowano w sumie 16 domów i 116 mieszkańców, wśród nich 24 prawosławnych. Miejscowość należała do gminy Kąty[7]. Według danych z tego okresu właścicielem 55 ha ziemi folwarcznej w tej wsi był Władysław Święcki[8]. W latach dwudziestych przeprowadzono tutaj scalenie gruntów[9].

 

[1]    Źródła Dziejowe...., s. 186.

[2]    Tamże, s. 62.

[3]    Rodzina, Herbarz....,tom X, s. 148.

[4]    Boniecki A, Herbarz..., - t. 9, str. 371: Kąccy v. Kątscy

[5]    Tamże.

[6]    Słownik Geograficzny...., tom XV/2, s. 295.

[7]    Skorowidz miejscowości..., s. 20.

[8]    Księga Adresowa...., s. 127.

[9]    Archiwum Państwowe w Białymstoku, sygnatura: 4/498/0/103,  Akta w sprawie scalenia gruntów wsi Malewice; 1927-1931

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 65 69 310
fax. 85 65 69 314

e-mail: ugdziadkowice@post.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.