Logo Dziadkowice Gmina

Zaminowo

Obecna nazwa wsi została przekształcona, właściwszą nazwą byłoby Zamianowo, gdyż nazwa pochodzi od słowa zamiana, zamieniać.

            Zaminowo powstało w połowie XVI wieku. Nazwa wsi wskazuje na okoliczności powstania - po prostu dobra te zostały zamienione w latach 1549-1553 w ramach dzierżaw królewskich. Z tego właśnie czasu pochodzą zapisy na temat „zamiany dóbr dzierżawy suraskiej (Suraż) za majętność rzeczoną Sielec”. Jeden z magnatów zyskał Sielec i okolice, drugi Suraż. Nowy gospodarz, zapewne starosta brański, w „zamienionych” dobrach rozpoczął akcję osiedleńczą. Z 1558 roku pochodzą dane na temat wsi Zamianowo[1] w ramach starostwa brańskiego. Początkowo była to niewielka wioska. Spis podatkowy z 1580 roku przekazuje, iż w Sielcu i Zamianowie było zaledwie 4 włóki uprawiane przez chłopów[2]. Zaminowo stanowiło własność królewską przez około 100 lat. W 1664 roku wioska została oderwana od starostwa brańskiego i stała się własnością prywatną. Przeszła na własność rodziny szlacheckiej Obrąpalskich[3]. Niestety trudno ustalić kolejnych dziedziców wsi, wiadomo jednak, że była to wieś zamieszkała przez chłopów, brak danych o folwarku. W 1861 roku Zaminowo zostało uwłaszczone.

            Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1890 roku zapisał: Zamianowo, wieś włościańska, powiat bielski, gubernia grodzieńska, w 2 okręgu polskim, gmina Aleksin, parafia Dołubów, 1861 roku miała 69 mieszkańców katolików, o 27 wiorst od Bielska, 269 dziesięcin włościańskich[4].

            W czasach II RP wioska należała do gminy Widźgowo (do 1934 roku). W 1921 roku liczyła 33 domy i 178 mieszkańców, w tym 10 prawosławnych. W pobliżu istniała jeszcze Zamianowo osada z jednym domem i 6 mieszkańcami[5]. Ówczesne źródła podają jeszcze starą nazwę - Zamianowo. Na północnych krańcach wsi przed wojną stał wiatrak, zaznaczono go na ówczesnych mapach.

 

[1]    Kondratiuk M, Nazwy miejscowe...., s. 226.

[2]    Źródła Dziejowe...., tom XVII/1, s. 150.

[3]    Laszuk A, Zaścianki i królewszczyzny...., s. 43.

[4]    Słownik Geograficzny...., tom XIV, s. 369.

[5]    Skorowidz miejscowości..., s. 30.

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 65 69 310
fax. 85 65 69 314

e-mail: ugdziadkowice@post.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.