Logo Dziadkowice Gmina

Darmowa pomoc prawna

   Na terenie powiatu siemiatyckiego działają dwa punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Punkt w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 (siemiatyckie starostwo, II piętro pokój 216):

 • poniedziałek w godz.  800 – 1200
 • wtorek w godz.  1000 – 1400
 • środa w godz.  800 – 1200
 • czwartek w godz.  1000 – 1400
 • piątek w godz. 800 – 1200

Punkt w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 czynny:

 • poniedziałek w godz.  1000 – 1400
 • wtorek w godz.  1200 – 1600
 • środa w godz.  1000 – 1400
 • czwartek w godz.  800 – 1200
 • piątek w godz. 800 – 120

 

 

    Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

    - poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,

    - o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

    - o sposobie rozwiązania jej problemu prawnego,

    - udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w toczących się postępowaniach sądowo – administracyjnych,

    - sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

 

    Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

    - podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

    - z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

    - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

    Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

    - której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia , 

    - która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

    - która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ,

    - która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego,

    - która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

 

  DARMOWA POMOC PRAWNA - MATERIAŁY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 65 69 310
fax. 85 65 69 314

e-mail: gmina@dziadkowice.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.