logo oficjalnego serwisu gminy dziadkowice
Logo dostępności
grafika baner strony tytułowej

Darmowa pomoc prawna

   Na terenie powiatu siemiatyckiego działają dwa punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 (siemiatyckie starostwo, II piętro pokój 216):

  • poniedziałek w godz.  800 – 1200
  • wtorek w godz.  1000 – 1400
  • środa w godz.  800 – 1200
  • czwartek w godz.  1000 – 1400
  • piątek w godz. 800 – 1200

Punkt w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 czynny:

  • poniedziałek w godz.  1000 – 1400
  • wtorek w godz.  1200 – 1600
  • środa w godz.  1000 – 1400
  • czwartek w godz.  800 – 1200
  • piątek w godz. 800 – 120

    Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

    – poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,

    – o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

    – o sposobie rozwiązania jej problemu prawnego,

    – udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w toczących się postępowaniach sądowo – administracyjnych,

    – sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

    Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

    – podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

    – z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

    – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

    Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

    – której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia , 

    – która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

    – która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ,

    – która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego,

    – która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

  DARMOWA POMOC PRAWNA – MATERIAŁY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Urząd Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
woj. podlaskie
Tel: 85 65 69 310
Fax:. 85 65 69 314
gmina@dziadkowice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:45 - 15:45
logo darmowa pomoc
Darmowa pomoc prawna
logo rozlicz pit
Rozlicz PIT
logo harmonogram odpadów
Harmonogram wywozu odpadów
logo krajowa mapa zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpeczeństwa
logo oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Dziennik Ustaw
cyfrowy urzad logo
Cyfrowy urząd
logo youtube
Sesje Rady Gminy
logo biuletyn informacji publicznej krótki
Biuletyn Informacji
Publicznej
logo podlaskie eu
Podlaskie.eu
Copyright © 2024 Urząd Gminy Dziadkowice.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.dziadkowice.pl