logo oficjalnego serwisu gminy dziadkowice
Logo dostępności
grafika baner strony tytułowej

Strategia rozwoju gminy Dziadkowice

30 października 2023 r. podczas XXXVII sesji Rady Gminy Dziadkowice przyjęta uchwałą została nowa Strategia Rozwoju Gminy Dziadkowice do 2030 r.

Strategia powstała w odpowiedzi na zmieniające się procesy społeczno-gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe Gminy na poziomie lokalnym, ponadlokalnym oraz krajowym. Stanowi ona element dopełnienia do wcześniejszej Strategii i zawiera istniejące plany na przyszłość. W niej zrównoważony rozwój stanowi jeden z najważniejszych elementów, do jakiego Gmina Dziadkowice dążyć będzie w przyszłości. Strategia Rozwoju ma za zadanie eliminować istniejące bariery na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. 

Dokument powstał we współpracy z władzami lokalnymi, z zachowaniem zasady partycypacji społecznej, gdzie społeczność lokalna miała decydujący wpływ na proces jego tworzenia. W procesie tym, podjęto szereg działań mających na celu włączenie mieszkańców Gminy w tworzenie Strategii, przez co dany obraz Gminy jest spójnym spojrzeniem zarówno władz lokalnych na proces rozwoju, jak również zaangażowanej społeczności lokalnej.

W dokumencie znalazła się również Wizja Gminy przedstawiająca stan, który chcemy uzyskać w najbardziej korzystnych warunkach rozwoju. Wyznacza ona określony punkt orientacyjny.

Finalnym aspektem przeprowadzonych prac było stworzenie kierunków rozwoju gminy i zadań w postaci inwestycji oraz działań przedstawionych w modelu struktury przestrzenno-funkcjonalnej.

Mimo, że dokument Strategii Gminy pozostaje fakultatywnym, jest on wsparciem dla władz gminy w jej strategicznym zarządzaniu oraz ogromnym ułatwieniem i przygotowaniem do skutecznego pozyskiwania środków z funduszy europejskich i krajowych w nowej perspektywie finansowej.

STRATEGIA-ROZWOJU-GMINYPobierz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Urząd Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
woj. podlaskie
Tel: 85 65 69 310
Fax:. 85 65 69 314
gmina@dziadkowice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:45 - 15:45
logo darmowa pomoc
Darmowa pomoc prawna
logo rozlicz pit
Rozlicz PIT
logo harmonogram odpadów
Harmonogram wywozu odpadów
logo krajowa mapa zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpeczeństwa
logo oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Dziennik Ustaw
cyfrowy urzad logo
Cyfrowy urząd
logo youtube
Sesje Rady Gminy
logo biuletyn informacji publicznej krótki
Biuletyn Informacji
Publicznej
logo podlaskie eu
Podlaskie.eu
Copyright © 2024 Urząd Gminy Dziadkowice.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.dziadkowice.pl