logo oficjalnego serwisu gminy dziadkowice
Logo dostępności
grafika baner strony tytułowej

Szkody rolne

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku można zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (np. bobry). Poniżej prezentujemy wymagania formalne jakie trzeba spełnić przy składaniu wniosku. 

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy: 
1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry; 
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda; 
3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów; 
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki); 
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli; 
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących). 
Opcjonalnie – dokumentacja fotograficzna. 

Forma załatwienia sprawy: 
Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w każdym mieniu z wyłączeniem mienia należącego do Skarbu Państwa. 

Miejsce złożenia dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
tel.: 85 74-06-981 wew. 10, 85 74-03-380 wew. 10
fax: 85 74-06-982
e-mail: biuro.bialystok@rdos.gov.pl

Urząd Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
woj. podlaskie
Tel: 85 65 69 310
Fax:. 85 65 69 314
gmina@dziadkowice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:45 - 15:45
logo darmowa pomoc
Darmowa pomoc prawna
logo rozlicz pit
Rozlicz PIT
logo harmonogram odpadów
Harmonogram wywozu odpadów
logo krajowa mapa zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpeczeństwa
logo oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Dziennik Ustaw
cyfrowy urzad logo
Cyfrowy urząd
logo youtube
Sesje Rady Gminy
logo biuletyn informacji publicznej krótki
Biuletyn Informacji
Publicznej
logo podlaskie eu
Podlaskie.eu
Copyright © 2024 Urząd Gminy Dziadkowice.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.dziadkowice.pl