logo oficjalnego serwisu gminy dziadkowice
Logo dostępności
grafika baner strony tytułowej

Malewice

Malewice stanowiły osadę drobnoszlachecką. Pierwsze ślady jej istnienia pochodzą z początków XVI wieku. W 1528 roku mieszkało tu kilka rodzin rycerskich i byli oni w stanie wystawić i wyposażyć dwóch konnych jeźdźców na przegląd pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego[1].

            Tutejsza szlachta przyjęła nazwisko Malewski. Spis podatkowy z 1580 roku wspomina o Jeronimie Malewskim z cześniakami swemi, który uprawiał trzy włóki ziemi[2]. Zapewne ci rycerze wywodzili się z Malewa w dawnej ziemi wyszogrodzkiej skąd pochodzili Malewscy herbu Jastrzębiec[3].

            Niestety nie wiele danych pozostało o Malewskich z tej wsi, herbarze ich nie wspominają. Dziedziczyli tu również szlachcice, na przykład Kąccy. W ich genealogii zapisano między innymi Feliks Kątski, syn Jana, dziedzic Kąt i Malewic 1580 r. Synowie jego: Stanisław, Maciej, Jan i Mikołaj, dziedziczyli na tych dobrach 1598 r[4] i dalej: Marcin, z miecznika, chorąży mielnicki 1647 r., umarł 1650 r. Synowie jego: Marceli i Samuel. Samuel został po ojcu chorążym mielnickim 1650 roku i umarł w tymże roku. Marceli był w tymże czasie właścicielem Hornowa i Malewic[5].

            Część Malewic należała do możnych bogatszych szlachciców, takich jak Kąccy, pozostała stanowiła zaścianek szlacheckie. Wspomina o tym Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. W którym czytamy, że Malewice to wieś i folwark w gminie Siemiatycze (rok 1895). W części drobnoszlacheckiej mieszkali głównie Malewscy, ich dział zajmował 108 dziesięcin, natomiast część folwarczną posiadał ród Święckich  i liczył 84 dziesięciny. W Słowniku zapisano też ciekawą informację: Pod wsią 6 kurhanów[6].

            W 1921 roku we wsi i folwarku notowano w sumie 16 domów i 116 mieszkańców, wśród nich 24 prawosławnych. Miejscowość należała do gminy Kąty[7]. Według danych z tego okresu właścicielem 55 ha ziemi folwarcznej w tej wsi był Władysław Święcki[8]. W latach dwudziestych przeprowadzono tutaj scalenie gruntów[9].


[1]    Źródła Dziejowe.…, s. 186.

[2]    Tamże, s. 62.

[3]    Rodzina, Herbarz.…,tom X, s. 148.

[4]    Boniecki A, Herbarz..., – t. 9, str. 371: Kąccy v. Kątscy

[5]    Tamże.

[6]    Słownik Geograficzny...., tom XV/2, s. 295.

[7]    Skorowidz miejscowości..., s. 20.

[8]    Księga Adresowa.…, s. 127.

[9]    Archiwum Państwowe w Białymstoku, sygnatura: 4/498/0/103,  Akta w sprawie scalenia gruntów wsi Malewice; 1927-1931

Urząd Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
woj. podlaskie
Tel: 85 65 69 310
Fax:. 85 65 69 314
gmina@dziadkowice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:45 - 15:45
logo darmowa pomoc
Darmowa pomoc prawna
logo rozlicz pit
Rozlicz PIT
logo harmonogram odpadów
Harmonogram wywozu odpadów
logo krajowa mapa zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpeczeństwa
logo oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Dziennik Ustaw
cyfrowy urzad logo
Cyfrowy urząd
logo youtube
Sesje Rady Gminy
logo biuletyn informacji publicznej krótki
Biuletyn Informacji
Publicznej
logo podlaskie eu
Podlaskie.eu
Copyright © 2024 Urząd Gminy Dziadkowice.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.dziadkowice.pl