logo oficjalnego serwisu gminy dziadkowice
Logo dostępności
grafika baner strony tytułowej

Zaminowo

Obecna nazwa wsi została przekształcona, właściwszą nazwą byłoby Zamianowo, gdyż nazwa pochodzi od słowa zamiana, zamieniać.

            Zaminowo powstało w połowie XVI wieku. Nazwa wsi wskazuje na okoliczności powstania – po prostu dobra te zostały zamienione w latach 1549-1553 w ramach dzierżaw królewskich. Z tego właśnie czasu pochodzą zapisy na temat „zamiany dóbr dzierżawy suraskiej (Suraż) za majętność rzeczoną Sielec”. Jeden z magnatów zyskał Sielec i okolice, drugi Suraż. Nowy gospodarz, zapewne starosta brański, w „zamienionych” dobrach rozpoczął akcję osiedleńczą. Z 1558 roku pochodzą dane na temat wsi Zamianowo[1] w ramach starostwa brańskiego. Początkowo była to niewielka wioska. Spis podatkowy z 1580 roku przekazuje, iż w Sielcu i Zamianowie było zaledwie 4 włóki uprawiane przez chłopów[2]. Zaminowo stanowiło własność królewską przez około 100 lat. W 1664 roku wioska została oderwana od starostwa brańskiego i stała się własnością prywatną. Przeszła na własność rodziny szlacheckiej Obrąpalskich[3]. Niestety trudno ustalić kolejnych dziedziców wsi, wiadomo jednak, że była to wieś zamieszkała przez chłopów, brak danych o folwarku. W 1861 roku Zaminowo zostało uwłaszczone.

            Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1890 roku zapisał: Zamianowo, wieś włościańska, powiat bielski, gubernia grodzieńska, w 2 okręgu polskim, gmina Aleksin, parafia Dołubów, 1861 roku miała 69 mieszkańców katolików, o 27 wiorst od Bielska, 269 dziesięcin włościańskich[4].

            W czasach II RP wioska należała do gminy Widźgowo (do 1934 roku). W 1921 roku liczyła 33 domy i 178 mieszkańców, w tym 10 prawosławnych. W pobliżu istniała jeszcze Zamianowo osada z jednym domem i 6 mieszkańcami[5]. Ówczesne źródła podają jeszcze starą nazwę – Zamianowo. Na północnych krańcach wsi przed wojną stał wiatrak, zaznaczono go na ówczesnych mapach.


[1]    Kondratiuk M, Nazwy miejscowe…., s. 226.

[2]    Źródła Dziejowe.…, tom XVII/1, s. 150.

[3]    Laszuk A, Zaścianki i królewszczyzny…., s. 43.

[4]    Słownik Geograficzny...., tom XIV, s. 369.

[5]    Skorowidz miejscowości..., s. 30.

Urząd Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
woj. podlaskie
Tel: 85 65 69 310
Fax:. 85 65 69 314
gmina@dziadkowice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:45 - 15:45
logo darmowa pomoc
Darmowa pomoc prawna
logo rozlicz pit
Rozlicz PIT
logo harmonogram odpadów
Harmonogram wywozu odpadów
logo krajowa mapa zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpeczeństwa
logo oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Dziennik Ustaw
cyfrowy urzad logo
Cyfrowy urząd
logo youtube
Sesje Rady Gminy
logo biuletyn informacji publicznej krótki
Biuletyn Informacji
Publicznej
logo podlaskie eu
Podlaskie.eu
Copyright © 2024 Urząd Gminy Dziadkowice.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.dziadkowice.pl