Logo Dziadkowice Gmina

News

News zdjęcie id 641

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

04.08.2021

Drodzy mieszkańcy,

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy fundusze na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy gminy którzy chcą skorzystać z dofinansowania mogą od 5 sierpnia do 3 września składać wnioski o przyznanie grantu. Wysokość dofinansowania wyniesie 65% kosztów kwalifikowalnych.

Osoby które złożyły ankietę w ramach badania zapotrzebowania w 2020 roku na instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu w Gminie i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi składającymi wnioski.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Grantobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca prawo własności do budynku i stale zamieszkała na terenie Gminy, w której realizowany jest Projekt. Grantobiorca nie posiada zaległości finansowych względem gminy (podatki, opłata za wodę, ścieki, odpady komunalne)

Limity i ograniczenia:

 1. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek
 2. Możliwy jest montaż jedynie fabrycznie nowych urządzeń

 3. Moc instalacji nie może przekroczyć 5 kWp

 4. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną

 5. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Celem Projektu jest zwiększenie na terenie Gminy produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna). Działania te przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Projekt polega na udzielaniu Grantobiorcom grantów na montaż instalacji OZE wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii zużywanej przez mieszkańców
w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy.

Projekt będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania dostępne poniżej:

 1. Regulamin konkursu - POBIERZ
 2. Pytania i odpowiedzi - POBIERZ
 3. Wniosek o grant - POBIERZ
 4. Minimalne parametry instalacji - POBIERZ
 5. Efekt ekologiczny - POBIERZ
 6. Umowa o powierzenie grantu - POBIERZ
 7. Wniosek o płatność - POBIERZ
 8. Rozeznanie rynku - POBIERZ
 9. Protokół z wyboru wykonawcy - POBIERZ
 10. Wzór umowy z wykonawcą - POBIERZ
 11. Oświadczenie Wykonawcy - POBIERZ
 12. Wytyczne dla Wykonawcy - POBIERZ
 13. Wzór karty kontroli - POBIERZ
 14. Wzór protokołu odbioru - POBIERZ

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 65 69 310
fax. 85 65 69 314

e-mail: gmina@dziadkowice.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.