Logo Dziadkowice Gmina

News

Ulga w podatku rolnym z tytułu scalenia gruntów

09.12.2021

 

W związku z zakończonym scaleniem gruntów obiektu „OSMOLA I INNE”, w skład którego wchodzą obręby geodezyjne: Osmola, Kąty, Hornowo, Hornowszczyzna, Malewice, część obrębu Jasienówka gm. Dziadkowice, powiat siemiatycki zatwierdzonym decyzją Starosty Siemiatyckiego GG.661.1.7.2021 z dnia 30.03.2021 r., właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w obrębach objętych scaleniem przysługuje tzw. ulga scaleniowa.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zwolnienie i ulga, o których mowa wyżej stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Zwolnienie i ulga udzielane są na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

 

Wymagane dokumenty:

UWAGA! Wniosek o przyznanie ulgi wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Dziadkowice, pok. 12 w terminie do 31.12.2021 r.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Antoni Apoloniusz Brzeziński

przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków
pon. w godz. 10:45 - 15:45

Pomysł na Gminę

Wypełnij Odpowiedzi

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
tel. 85 65 69 310
fax. 85 65 69 314

e-mail: gmina@dziadkowice.pl

NIP: 544-14-37-763
REGON: 050659272

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.