logo oficjalnego serwisu gminy dziadkowice
Logo dostępności
grafika baner strony tytułowej

ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DO OSP DOŁUBOWO W GMINIE DZIADKOWICE

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ GMINĘ DZIADKOWICE
Gmina Dziadkowice uzyskała – 918 750,00 zł. (75 % wartości projektu) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 na realizację projektu „ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DO OSP DOŁUBOWO W GMINIE DZIADKOWICE”. W ramach projektu planowany jest zakup średniego samochodu gaśniczo – ratowniczego dla OSP Dołubowo.
Zaplanowany w ramach projektu zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego odegra kluczową rolę w zakresie adaptacji do zmiany klimatu na poziomie lokalnym, poprzez zapewnienie lepszej reakcji na ekstremalne zjawiska pogodowe, zwiększenie zdolności ratowniczych, ochronę gospodarstw, mieszkań i mienia, monitoring i raportowanie zagrożeń oraz edukację lokalnej społeczności. To inwestycja, która przyczyni się do budowy bardziej odpornych społeczności na zmiany klimatu i skuteczniejszego zarządzania kryzysowego, realizując w ten sposób cele i zadania wskazane w przytaczanych wyżej strategiach i planach.
W projekcie wyodrębniono grupy docelowe, do których realizowane przedsięwzięcie będzie skierowane;
– Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
– Społeczność lokalna,
– Podmioty publiczne i prywatne,
– Władze lokalne.
Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie działań służących adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami na obszarze działania OSP Dołubowo.
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego pozwoli na niezawodne i szybkie podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych, co wpłynie na ograniczenie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi związanymi ze zmianami klimatu.
Całkowity koszt projektu – 1 225 000,00 zł.
Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia 2024 r. do września 2025 r.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Urząd Gminy Dziadkowice
17-306 Dziadkowice 13
woj. podlaskie
Tel: 85 65 69 310
Fax:. 85 65 69 314
gmina@dziadkowice.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:45 - 15:45
logo darmowa pomoc
Darmowa pomoc prawna
logo rozlicz pit
Rozlicz PIT
logo harmonogram odpadów
Harmonogram wywozu odpadów
logo krajowa mapa zagrożeń
Krajowa mapa zagrożeń bezpeczeństwa
logo oproznianie zbiornikow bezodplywowych
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Dziennik Ustaw
cyfrowy urzad logo
Cyfrowy urząd
logo youtube
Sesje Rady Gminy
logo biuletyn informacji publicznej krótki
Biuletyn Informacji
Publicznej
logo podlaskie eu
Podlaskie.eu
Copyright © 2024 Urząd Gminy Dziadkowice.
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.dziadkowice.pl